GeGeGe no Nazo Sticker by Nemuri

20.00 ฿

ผู้จัดทำ : Nemuri
อ้างอิงจากเรื่อง: Kitaro Tanjo : Gegege no Nazo , Birth of Kitaro : The Mystery of GeGeGe
ลักษณะของสินค้า: สติ๊กเกอร์กระดาษด้าน ขนาด 2.5“ และ 3”
ออกขายครั้งแรก: งานกาดการ์ตูนเชียงใหม่ครั้งที่ 19 We miss creator

20.00 ฿

เหลืออยู่ 10 เท่านั้น

20.00 ฿

เหลืออยู่ 10 เท่านั้น

รหัสสินค้า: A04541 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,
Translator