【PRE-ORDER】Kikorin Casual: Acrylic Coaster (shipment within March)

ผู้จัดทำ : Kikorin Project
ลักษณะของสินค้า: แผ่นรองแก้วอะคริลิค 10 cm. ทั้งหมด 6 ลาย
ออกขายครั้งแรก: CosCosSuki #10 (2024)

PRE-ORDER ENDS 20/2/24

💮 กรุณาเลือกสินค้า และวิธีการรับสินค้า (รับในงาน CosCosSuki #10 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: A04150 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,
Translator