【PRE-ORDER】Kikorin Casual: Oshi Set (shipment within March)

ผู้จัดทำ : Kikorin Project
ลักษณะของสินค้า: ใน 1 เซ้ทจะมี สแตนดี้อะคริลิค 1 ชิ้น / โปสเตอร์ 1 ชิ้น / แผ่นรองแก้วอะคริลิค 1 ชิ้น / เข็มกลัด 1 ชิ้น
ออกขายครั้งแรก: CosCosSuki #10 (2024)

PRE-ORDER ENDS 20/2/24

💮 กรุณาเลือกสินค้า และวิธีการรับสินค้า (รับในงาน CosCosSuki #10 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: A04155 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ: ,
Translator